საუკეთესო შემოთავაზებები
რეიტინგი მარტი 2019 წ.
სესხი 30 დღით
გადასახდელია
310 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
10 ლ.
პირველი სესხი
50-1000 ლ.
პროცენტი
3.3 %
ვადა
1-1 თვე
გრძელვადიანი სესხი
გადასახდელია
310 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
10 ლ.
პირველი სესხი
300-1500 ლ.
პროცენტი
3.3 %
ვადა
1-24 თვე
სესხი 15 წუთში
გადასახდელია
305 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
5 ლ.
პირველი სესხი
100-2000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
1-20 თვე
შედეგები, რომლებიც არ შეესაბამება სესხის პირობებს.
გადასახდელია
305 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
5 ლ.
პირველი სესხი
100-3000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
12-24 თვე