საუკეთესო შემოთავაზებები
რეიტინგი იანვარი 2020 წ.
შედეგები, რომლებიც არ შეესაბამება სესხის პირობებს.
გადასახდელია
300 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
0 ლ.
პირველი სესხი
1500-30000 ლ.
პროცენტი
0 %
ვადა
1-30 თვე
გადასახდელია
303 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
3 ლ.
პირველი სესხი
1000-15000 ლ.
პროცენტი
0.9 %
ვადა
1-30 თვე
გადასახდელია
306 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
6 ლ.
პირველი სესხი
2000-15000 ლ.
პროცენტი
1.9 %
ვადა
5-30 თვე
გადასახდელია
301 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
1 ლ.
პირველი სესხი
1000-70000 ლ.
პროცენტი
0.49 %
ვადა
1-30 თვე
გადასახდელია
306 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
6 ლ.
პირველი სესხი
2000-100000 ლ.
პროცენტი
2 %
ვადა
1-168 თვე
გადასახდელია
306 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
6 ლ.
პირველი სესხი
2000-100000 ლ.
პროცენტი
2 %
ვადა
1-90 თვე
გადასახდელია
306 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
6 ლ.
პირველი სესხი
2500-20000 ლ.
პროცენტი
2 %
ვადა
5-30 თვე