საუკეთესო შემოთავაზებები
რეიტინგი იანვარი 2020 წ.
გრძელვადიანი სესხი
გადასახდელია
310 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
10 ლ.
პირველი სესხი
300-1500 ლ.
პროცენტი
3.3 %
ვადა
1-24 თვე
გრძელვადიანი სესხი
გადასახდელია
310 ლ.
თანხის ოდენობა
300 ლ.
საკომისიო
10 ლ.
პირველი სესხი
300-1500 ლ.
პროცენტი
3.3 %
ვადა
1-24 თვე