საუკეთესო შემოთავაზებები
რეიტინგი იანვარი 2020 წ.
თბს ბანკი
გადასახდელია
3 254 ლ.
თანხის ოდენობა
3 000 ლ.
საკომისიო
254 ლ.
პირველი სესხი
1000-100000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
3-36 დღე
საქართველოს ბანკი
გადასახდელია
3 254 ლ.
თანხის ოდენობა
3 000 ლ.
საკომისიო
254 ლ.
პირველი სესხი
1550-50000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
3-60 დღე
ვთბ ბანკი
გადასახდელია
3 254 ლ.
თანხის ოდენობა
3 000 ლ.
საკომისიო
254 ლ.
პირველი სესხი
1000-27000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
1-84 დღე
ლიბერთი ბანკი
გადასახდელია
3 254 ლ.
თანხის ოდენობა
3 000 ლ.
საკომისიო
254 ლ.
პირველი სესხი
1550-50000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
3-60 დღე
ტერა ბანკი
გადასახდელია
3 254 ლ.
თანხის ოდენობა
3 000 ლ.
საკომისიო
254 ლ.
პირველი სესხი
1550-50000 ლ.
პროცენტი
1.69 %
ვადა
3-60 დღე